Podporovať regionálnych výrobcov je pre ten ktorý región naplnením nie jednej časti regionálneho rozvoja. Regionálny rozvoj je súčasťou regionálnej politiky, ktorej neexistencia v regióne by znamenala samotnú neexistneciu regiónu. Nechcem vás tu však zasypávať učebnicovými poučkami, stačí, ak si to predstavíme.

Sme súčasťou elity, spoločenstva ľudí na určitom území, ktoré sa svojimi špecifickými znakmi odlišuje od iného územia, či ľudí žijúcich na inom území. Títo ľudia spolunažívajú, obrábajú pôdu, chovajú zvieratká, trikrát do týždňa si na trhovisku vymieňajú tovar – svoj tovar. Toľká nezávislosť, avšak ani jeden región nedokáže zabezpečiť všetko, čo potrebuje, preto je tu potrebný zásah aj z iných regiónov, štátu, či dokonca iných štátov. A tak to, čo mu chýba si nechá doviesť. Ale, čo sa stane, ak ľudia zistia, že všetko sa dá doviesť a oni už nemusia nič robiť a nič vyrábať, pestovať, chovať??? Ja to volám – pohroma, úpadok.

Škoda, lebo presne toto sa deje, dovážame tovary, ktoré si vieme sami vyrobiť, a keby len to… dovážame statky, ktoré nie sú v takej kvalite, akú sme si dokázali sami zaobstarať, častokrát sú to tovary, ktoré sú zdraviu škodlivé a kŕmime nimi naše deti. Zleniveli sme?

Zamyslime sa nad tým…

Naše výrobky nie sú jediné, ktoré tento krásny región ponúka, máme tu mnoho miestnych výrobcov, ktorí svojou poctivou prácou chcú ukázať, že to dokážeme vlastnými silami v lepšej kvalite a aj chuti, sami sebe nasypeme viacej peniažkov do vrecák, podporíme celý regionálny rozvoj – zamestnanosť, konkurencieschopnosť, zvyšovanie dôchodkov, samostatnosť…taktiež atraktívnosť regiónu, čo má vplyv na rast turizmu. Všetko so všetkým súvisí a nie vláda, alebo mestské zastupiteľstvo to za nás vyrieši. Jedine my, my ako hlavní aktéri politického diania, ako najdôležitejšia zložka miesta kde žijeme to dokáže zmeniť. A nepotrebujeme nato viacej úsilia, či peňazí (psychológia predaja, ktorej dennodenne podliehame). Záleží Ti na tom, kde žiješ? Ak áno,

podpor miestnych výrobcov a podporíš seba.

S láskou k regiónu kde žijem

M.